Privacyverklaring

Home » Privacyverklaring

Privacyverklaring

  • PRIVACYVERKLARING

Hartstad Makelaars hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens..

De kernactiviteiten van Hartstad Makelaars omvatten het aan- en verhuren en beheren van vastgoed. Hiervoor heeft Hartstad Makelaars jouw persoonsgegevens nodig. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Hartstad makelaars jouw (persoons)gegevens gebruikt.

Verwerken persoonsgegevens Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, Een aantal van deze gegevens zijn:

- naam, adres en contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres;

- geboortedatum en geboorteplaats;

- burgerlijke staat

- nationaliteit;

Hartstad makelaars verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake de diensten die Hartstad makelaars levert. De verwerking van jouw persoonsgegevens vindt plaats op de rechtsgrondslag: “noodzakelijk ter uitvoering van een overeenkomst”.

Verder worden persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen.

Hartstad makelaars verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, zoals de gegevens die je aan ons verstrekt via de website, mailadres en telefoonnummer. Daarnaast  kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de overeenkomst en/of de relatie worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

Verstrekking aan derden In het kader van de dienstverlening kan Hartstad makelaars persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Hartstad makelaars, zoals bijvoorbeeld overheidsinstanties of haar accountant. Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Hartstad makelaars aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Hartstad makelaars zal jouw gegevens nooit aan derden verkopen.

Links Hartstad makelaars kan op deze website links opnemen naar internetsites van derden. Hartstad makelaars is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacy beleid van deze derden. Hartstad makelaars raadt je aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Jouw rechten Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te (laten) verwijderen. Ook kan je Hartstad makelaars verzoeken om de overdracht van jouw persoonsgegevens en/of kan je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of bezwaar sturen naar info@hartstadmakelaars.nl. Hartstad makelaars zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging Hartstad makelaars neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Hartstad makelaar maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te waarborgen dat jouw (persoons)gegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn en/of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Hartstad makelaars verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Hartstad makelaars op:

Bronstraat 1, 8043 GJ Zwolle

Mailadres: info@hartstadmakelaars.nl

Cookies Hartstad makelaars gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe je onze website gebruikt. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld onze website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de analyse uit te voeren en voor technische ondersteuning. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en hebben de keuze gemaakt geen gegevens met haar te delen voor haar eigen doeleinden. In de verwerkersovereenkomst staan strikte afspraken over wat zij mag bijhouden. Gegevens die worden vastgelegd zijn o.a. jouw IP-adres (waarbij de laatste 3 cijfers worden gemaskeerd), het aantal bezochte pagina's, het tijdstip en de duur van het bezoek, jouw locatie, de herkomst van het bezoek, type gebruikte hardware en software, interactie bezoeker en jouw zoekhistorie. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten; een land dat geen soortgelijke privacybescherming kent als de Europese Unie.

Versie Mei 2023

We kunnen deze privacyverklaring aanpassen. De nieuwste versie versie zal altijd op deze website worden gepubliceerd

Waarom kiezen voor Hartstad Makelaars?

Volledige ontzorging

Persoonlijke aanpak

Hands-on mentaliteit

Full-service Vastgoedbeheer

Professionele foto's

Expat gericht

Verhuur of beheer van je woning?

Wil je je woning verhuren? Het beheer uitbesteden? Meld je woning direct aan bij Hartstad Makelaars

Waarom Hartstad Makelaars

Zeer uitgebreid netwerk in Zwolle en omgeving

Woonruimte gemiddeld binnen 2 weken verhuurd

Betrouwbare, grondig gescreende huurders

Onze dienstverlening is altijd op basis van No-cure / No-Pay

Unieke woning presentatie met professionele foto’s en video

Altijd goed bereikbaar en persoonlijk contact